KKDİK - Üçüncü Taraf Temsilcilik

ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİLİK NEDİR? 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) ile, Türkiye' de yerleşik kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişiler, Türkiye'nin REACH' i diye tanımladığımız KKDİK Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) madde kayıtlarını gerçekleştirmediği sürece 01.01.2024 tarihi itibariyle piyasaya ürün sunamayacaktır.

Turk REACH-KKDİK Yönetmeliği, İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcıyı, yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcılarla görüşmesi de dâhil olmak üzere, yükümlülüklerini yerine getirmek için, veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda, üçüncü taraf temsilci atamasına olanak sağlamıştır. Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmamaktadır.

Bilçev Mühendislik olarak Üçünüc Taraf Temsilcilik hizmetimizin kapsamı aşağıdaki şekildedir;

- Maddelerinin Ön Kayıtlarını (Ön-MBDF) ve Kayıtlarını (MBDF) gerçekleştirmek,

- Bağlı bulunulacak konsorsiyumlardaki iletişimleri sağlamak.

- Teknik dosyaların hazırlanmasında gerekli testleri belirlemek ve faaliyetleri izlemek,

- Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlamak,

- Üreticinin Kayıt Dosyalarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişlerini yapmak,

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81