Sera Gazı Emisyon Raporu

Güneşten gelen ışınlar, atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar, yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar. Atmosferde ısı tutma özelliğine sahip gazlara sera gazı denirken, atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisi de "Sera Etkisi" olarak tanımlanır.

Dünya'da başlıca sera etkisine neden olan gazlar %36-70 Su buharı, %9-26 Karbon dioksit, %4-9 Metan ve %3-7 ile Ozon ‘dur. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluşurken, bir kısmı da insanlar tarafından üretilir. İnsan etkinlikleri sonucunda bu gaz seviyelerine eklemeler olur ve bunun sonucunda da sera etkisi görülür.

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” in Ek-1 listesindeki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, Karbon Dioksit (CO2), Metan (CH4), Diazot Oksit (N2O), Hidroflorokarbonlar (HFC’ler), Perflorokarbonlar (PFC’ler) ve Sülfür Hegzaflorid (SF6) gibi sera gazı emisyonlarının takip edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekmektedir.

“Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” kapsamında işletmelerin Karbon Ayak İzinin hesaplanması ve Sera Gazı Emisyon Raporlarının hazırlanması hizmetleri sunulmaktadır.

EK-1 Listesi

Faaliyetler Sera Gazları
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç). CO2
Petrol rafinasyonu. CO2
Kok üretimi.   CO2
Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi.     CO2
Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme).  CO2
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi. (İşleme; haddeleme, yeniden ısıtma, tav fırınları, metal işleme, dökümhaneler, kaplama ve dekapajı da ihtiva eder.)   CO2
Birincil alüminyum üretimi.  CO2 ve PFCler
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak ikincil alüminyum üretimi. CO2
Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi, rafine edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak üzere demir dışı metallerin üretimi veya işletilmesi.  CO2
Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi. CO2
Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veyamagnezitin kalsinasyonu.  CO2
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi.   CO2
Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi. CO2
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi. CO2
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi. CO2
Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi. CO2
Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi. CO2
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma ünitelerinin kullanılarak petrol, katran, kraking ve damıtma kalıntıları gibi organik maddelerin karbonizasyonunu da içeren karbon siyahı üretimi. CO2
Nitrik asit üretimi. CO2 ve N2O
Adipik asit üretimi. CO2 ve N2O
Glioksal ve glioksilik asit üretimi. CO2 ve N2O
Amonyak üretimi. CO2
Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi. CO2
Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi. CO2
Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi. CO2

                                                                                                                                                            KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA

İlgili alanlara yıllık tüketim bilgilerinizi girerek, "Hesapla" butonuyla, doğaya kaç ağaç borçlu olduğunuzu hesaplayabilirsiniz

Çıkan sonuç, sizin ya da kurumunuzun atmosfere yıllık karbon salımınızı ve bunu dengelemek için bu yıl dikmeniz gereken ağaç sayısını göstermektedir.
KAPAT


KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81