Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ”Sıfır Atık” Projesi ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı, atıkların geri kazanımı konularını kapsayan bir atık önleme hedefidir. Yönetmelikte Sıfır Atık Sistemini uygulaması gereken kurumlar ve uygulamaya geçiş için son tarihler belirlenmiştir.

Sıfır atık sisteminin avantajları;

 • Verimliliğin artması,
 • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
 • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
 • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
 • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.”

Sıfır Atık Belgesi Nedir?

Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan hususlar çerçevesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran tesislere Temel, Gümüş, Altın ve Platin şeklinde 4 farklı seviyede Sıfır Atık Belgesi düzenlenir. 

Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan tüm işletmeler (mahalli idareler, bina ve yerleşkeler) Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almak zorundadırlar.

A) Mahalli İdareler İçin Uygulama Takvimi

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Son Tarih

1. Grup

 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri (250.000 Nüfus ve üzeri)

31 Aralık 2020

2. Grup

 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri (250.000 Nüfus altı)

 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri İl Merkez İlçe Belediyeleri (Belediye Birlikleri)

31 Aralık 2021

3. Grup

 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri (İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler)

 • İl Özel İdareleri (Mücavir Alan Dışı)

31 Aralık 2022

 

B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Son Tarih

1. Grup

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

1 Haziran 2020

2. Grup

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Havalimanları
 • Limanlar
 • İş merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli)
 • Alışveriş Merkezleri (5000 metrekare ve üzeri)
 • ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar (250 ve fazla öğrencisi bulunanlar)
 • 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları (100 yatak ve üzeri kapasiteli)
 • Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri
 • 300 ve üzeri konuta sahip siteler
 • Zincir marketler

31 Aralık 2020

3. Grup

 • Alışveriş Merkezleri (1000-4999 metrekare)
 • İş Merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri çalışanı bulunanlar)
 • Tren ve Otobüs Terminalleri
 • ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar (50-249 arası öğrencisi bulunanlar)
 • 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları (50-99 arası yatak kapasiteli)
 • Serbest Bölgeleri, Sanayi Siteleri

31 Aralık 2021

4. Grup

 • Alışveriş Merkezleri (1000 m2’den az)
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar (50’den az öğrencisi bulunanlar)
 • 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları (50’den az yatak kapasiteli)
 • İş Merkezi ve Ticari Plazalar (100’den az çalışanı bulunanlar)
 • Laboratuvarlar, Hukuk Büroları, Dernek, Kooperatif, Çevre Danışmanlık Firmaları ve Meslek Kuruluşları, Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar (50’den fazla çalışanı bulunanlar)
 • Kafeterya ve Restoranlar (400 m2’den fazla)
 • Kargo Şirketleri (Dağıtım merkezleri ve şubeleri)
 • 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ambalajlı ürün satışı yapan yerler (Dağıtım merkezleri ve şubeleri)

31 Aralık 2022

* Bu kapsama giren kuruluşların Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak uygulaması gerekmektedir.

** Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması

Bilçev Mühendislik bu kapsamda danışmanlık hizmeti sunmakta olup, gerekli ekipmanın taderikinden personele bilinçledirme eğitimlerinin düzenlenmesine kadar hertürlü ihtiyaca cevap vermektedir.

                        

Sıfr Atık Sistemi Aşamaları

1- Odak Noktalarının Belirlenmesi

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.

2- Mevcut Durum Tespiti

Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumunuzda uygularken, öncelikle atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirlemeniz, mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.

3- Planlama

Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı hazırlanır.

4- İhtiyaçların Belirlenmesi & Temin

Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

5- Eğitim & Bilinçlendirme

Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

6- Uygulama

Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.

7- Raporlama

Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81