Seveso (Bekra) Bildirimi / Raporlama

İtalya’da Milano’ya 20 km uzaklıkta bulunan Seveso kasabasında, kentin hemen yanı başındaki ICMESA Chemical Company’ye ait fabrikada 10 Temmuz 1976 günü triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucu beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmış ve bu zehirli gazın bu güne kadar bilinen en zehirli gazlardan dioksin olduğu anlaşılmıştır. Olay sonrasında kasabada kısa bir süre içinde hayvan ölümleri görülmeye başlanmış, patlamadan 5 gün geçtikten sonra da hastaneye başvurular başlamıştır. Yapılan kontroller sonunda kasabada geniş bir bölgenin tamamen kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar ev tamamen boşaltılmıştır.

1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen bu kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiş ve 9 Aralık 1996’da da 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır.

Ülkemizde de tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayi tesislerinin Bakanlığa bildirim yapmaları şartı konulmuş ve yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte sanayi tesislerine Alt Seviyeli ve Üst Seviyeli Kuruluş kavramlarını getirmiştir.

Yönetmeliğin ekinde yer alan kimyasalları belirlenen sınırlara eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran kuruluşlarda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin en aza indirgenmesi ve uzun süreli korunma sağlanması için kuruluşlara, seviyelerine bağlı olarak “büyük kaza önleme politikası”, “güvelik raporu” ve “acil durum planı” hazırlamalarını/hazırlatmalarını zorunlu tutmuştur.

Alt Seviyeli Kuruluş olduğu tespit edilen işletmelerin BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI belgesini hazırlamaları gerekirken, Üst Seviyeli Kuruluş tanımına giren işletmelerin buna ek olarak GÜVENLİK RAPORU ve ACİL DURUM PLANI da hazırlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda Bilçev Mühendislik tarafından;

  • Tesisinizin Seviye Tespiti (Tehlikesiz, Alt Seviyeli veya Üst Seviyeli Kuruluş)
  • Bakanlık sistemi üzerinden bildirimlerinin yapılması
  • BKÖP Hazırlanması
  • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması ve Raporlaması
  • Risk Değerlendirmeleri ve Modelleme çalışmaları yapılmaktadır.
KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81