Karbon Ayak İzi & Sera Gazı Emisyon Raporu

KARBON AYAK İZİ                 

Güneşten gelen ışınlar, atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar, yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar. Atmosferde ısı tutma özelliğine sahip gazlara sera gazı denirken, atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisi de "Sera Etkisi" olarak tanımlanır. 

Sera Gazları

 1. Karbon Dioksit (CO2)
 2. Metan (CH4)
 3. Diazot Oksit (N2O)
 4. Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
 5. Perflorokarbonlar (PFC’ler)
 6. Sülfür Hegzaflorid (SF6)

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması ile dünyadaki ülkelerin tamamına yakını, sera gazı emisyonlarının ve küresel ısınmanın azaltılması için birtakım taahhütlerde bulunmuştur. AB'nin sürdürülebilir bir dünya inşa etme konusundaki kararlılığı sonucu Kasım 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı bildirisi yayınlanmıştır. AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi açıdan ilişkisi bulunan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği'nin, sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayrıştırdığı yeni stratejisi Avrupa Yeşil Mütabakatı ile salt bir "çevre" stratejisi değil, ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi başlamaktadır: Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) (Karbon Ticareti) Sera gazları içerisinde karbondioksit oranının fazla olması nedeniyle karbon ticareti olarak adlandırılır.

EMİSYON TİCARET SİSTEMİ (ETS)

Sistemin kapsadığı tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına (SGE) bir limit (veya üst sınır) belirler. Üst sınır sera gazı emisyonlarını doğrudan kısıtladığı için bu araç politika belirleyicilerine belli bir süre içinde gerçekleşecek emisyonların miktarına ilişkin bir kesinlik sağlar.
Bu üst sınır, bir yetki alanının emisyon azaltma hedefi uyarınca zaman içinde dereceli olarak düşürülür. ETS kapsamında olan tesisler, tahsisatlarını salıma sebep oldukları toplam sera gazı emisyonlarını karşılamak amacı ile kullanmak zorundadırlar. Bu tahsisatlar, ücretsiz veya bir açık arttırma süreci ile tahsis edilirler. Tahsisatlar aynı zamanda diğer üçüncü taraflar arasındaki ticaret ile de elde edilebilir ve bu işlem tahsisatların piyasa fiyatını belirler. ETS kapsamındaki sera gazı emisyonları ile bağlantılı bir maliyet söz konusu olduğu için, tesislerin emisyonlarını azaltmak için bir teşvik ortaya çıkmaktadır. Emisyon ticaretinin temelindeki ekonomik teori (Komuta ve kontrol eğilimli emisyon azaltım politikalarının aksine), azaltım sağlamaya yönelik yatırımlara karşın ticaret yapma seçeneğini sunması ve bu sayede emisyon azaltımı için en düşük maliyetli seçeneklerin piyasa tarafından bulunacağıdır.
Sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak için ETS’nin ilk defa 2005 yılında AB’de uygulanmasından bu yana yan tarafta bulunan
şekilde gösterildiği üzere ETS’lerin sayısı büyük ölçüde artmıştır.

KURUMSAL KARBON AYAK İZİ

"ISO 14064-1:2018 Sera gazları - Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler" standardı kapsamında avrupaya ihtacat yapan firmalar için "Kurumsal Karbon Ayak İzi" raporlaması yapılmaktadır.

ISO 14064 kapsamında hazırlanan Karban Ayak İzi raporunda;

 • Kategori 1- Doğrudan “Sera Gazı emisyonları” ve giderimleri
 • Kategori 2- Alınan Enerjiden, “Dolaylı Sera gazı emisyonları”
 • Kategori 3- Ulaşımdan kaynaklanan “Dolaylı Sera Gazı Emisyonları”
 • Kategori 4- İşletmede kullanılan ürünlerden kaynaklanan “Dolaylı Sera Gazı emisyonları”
 • Kategori 5- Kuruluşun ürünlerinin kullanımıyla ilişkili “Dolaylı Sera Gazı emisyonları”
 • Kategori 6- Diğer kaynaklardan “Dolaylı Sera Gazı Emisyonları”
hesaba dahil edilmektedir.

   

SERA GAZI EMİSYON RAPORU

Ülkemizde yürülükte olan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” inin (17.05.2014 tarih/29003 sayılı R.G.) Ek-1 listesindeki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, sera gazı emisyon raporlarını hazırlayarak, Çevre Bakanlığından yetki almış bir doğrulayıcı kuruluşa onaylatıp, her yıl nisan ayı sonuna kadar Çevre Bakanlığının sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Raporlama “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” kapsamında yapılmakta olup, firmamız bu kapsamda ihtiyaç duyulan Sera Gazı Emisyon Raporlarını hazırlamaktadır.

EK-1 Listesi

Faaliyetler Sera Gazları
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç). CO2
Petrol rafinasyonu. CO2
Kok üretimi.   CO2
Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi.     CO2
Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme).  CO2
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi. (İşleme; haddeleme, yeniden ısıtma, tav fırınları, metal işleme, dökümhaneler, kaplama ve dekapajı da ihtiva eder.)   CO2
Birincil alüminyum üretimi.  CO2 ve PFCler
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak ikincil alüminyum üretimi. CO2
Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi, rafine edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak üzere demir dışı metallerin üretimi veya işletilmesi.  CO2
Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi. CO2
Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veyamagnezitin kalsinasyonu.  CO2
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi.   CO2
Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi. CO2
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi. CO2
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi. CO2
Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi. CO2
Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi. CO2
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma ünitelerinin kullanılarak petrol, katran, kraking ve damıtma kalıntıları gibi organik maddelerin karbonizasyonunu da içeren karbon siyahı üretimi. CO2
Nitrik asit üretimi. CO2 ve N2O
Adipik asit üretimi. CO2 ve N2O
Glioksal ve glioksilik asit üretimi. CO2 ve N2O
Amonyak üretimi. CO2
Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi. CO2
Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi. CO2
Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi. CO2

   KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA

İlgili alanlara yıllık tüketim bilgilerinizi girerek, "Hesapla" butonuyla, doğaya kaç ağaç borçlu olduğunuzu hesaplayabilirsiniz

Çıkan sonuç, sizin ya da kurumunuzun atmosfere yıllık karbon salımınızı ve bunu dengelemek için bu yıl dikmeniz gereken ağaç sayısını göstermektedir.
KAPAT


KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81