Türk Reach – KKDİK Nedir?

14 Nisan 2020 Salı

REACH, Avrupa Birliği'nin kimyasalların yönetimi ile ilgili oluşturduğu bir politika olup Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatın tek bir çatı altında toplanmasını sağlamıştır. 2006 yılında A.B. tarafından hazırlanan REACH Tüzüğü A.B. Parlamentosu ve konseyinde eş zamanlı oylama ile kabul edilmiş, açılımı; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals olup Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

REACH Tüzüğü ile kimyasalların oluşturduğu tehlike ve risklerin değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin belirlenmesi, Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımının kolaylaştırılması ve bu esnada insan sağlığı ve çevreye etkileri için en yüksek korumanın sağlanması amaçlanmıştır.

REACH, zararlı olsun veya olmasın tüm kimyasal maddelerin kaydı ile verilerin paylaşılmasını zorunlu tutarak, tüm kayıtçılardan elde edilen veriler ile kimyasalların insan sağlığı ve çevre açısında tehlikelerinin bilinilirliğini sağlayıp, etkilerini azaltmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda, aynı madde adına tek sorumlu belirleyip mükerrer tescili önleyerek kayıt başvurusu yapanları veri paylaşımına teşvik etmiştir.

Ülkemizde de bu kapsamda adımlar atılmış ve 23.06.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Türk REACH i devreye alınmıştır.

Kimyasalların yönetimi ile ilgili halihazırda var olan yönetmelikler KKDİK çatısı altına alınarak tüm yükümlülükler burada toplanmıştır. Bakanlık yıllık 1 ton ve üzerindeki kimyasal madde imalatçı ve ithalatçılarının Türkiye pazarında varlıklarını sürdürebilmeleri için “Kayıt” yaptırmalarını zorunlu tutmuş Kayıt yoksa Pazar da yok anlayışını benimsemiştir.

Tarafların bu kapsamda sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için belirlenmiş süreler; Ön Kayıt (Ön-MBDF)’ler için 31.12.2020 ve Kayıt (MBDF)’lar için 31.12.2023 tür.

01.01.2021 tarihi itibariyle ön kayıtlarını yaptırmayan firmaların iç piyasada satış yapabilmeleri için asıl Kayıtlarını tamamlamaları gerekecektir.

Tüm Blog Yazıları

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81