Nedir Bu "Avrupa Yeşil Mutabakatı"?

16 Haziran 2021 Çarşamba

Avrupa Birliği'nin, net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayrıştırdığı yeni stratejisi. Vurgulanması gereken husus, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile salt bir "çevre" stratejisi değil, ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve iş bölümü kurgulanmakta olduğu gerçeğidir.

Sera gazı emisyonu, küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları olumsuz etkileri ile karşılaşmaya başladığımız 1990'lı yıllardan itibaren küresel bir gündem maddesi haline gelmiştir. Sorunlarla mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütülmektedir. Son olarak 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması ile dünyadaki ülkelerin tamamına yakını, sera gazı emisyonlarının ve küresel ısınmanın azaltılması için birtakım taahhütlerde bulunmuştur.

AB'nin sürdürülebilir bir dünya inşa etme konusundaki kararlılığı sonucu Kasım 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı bildirisi yayınlanmıştır. AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi açıdan ilişkisi bulunan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir.

İpek KALAYCI

Çevre Mühendisi - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Kaynak sömüren değil, çevre odaklı, istihdam sağlayan bir ekonomi oluşturulacaktır. Ayrıca AB, "sınırda karbon" düzenlemesi yaparak ithalat ve ihracatta da Yeşil Mutabakat kurallarını partner ülkeler için işletecektir.

Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile büyüme stratejisini 8 hedef üzerine kurgulamıştır:

-2030 ve 2050 için AB'nin İklim Hedeflerini Artırmak

Mevcut politikalar, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yalnızca %60 azaltacaktır. AB'nin 2030 için sera gazı emisyon azaltım hedefini en az %50'ye, mümkünse %55'e çıkarmak için planlar yapılmaktadır. 2050 yılına kadar "karbon nötr" olma amaçlanmaktadır.

-Temiz ve Ulaşılabilir Enerji

Yenilenebilir kaynakların kullanıldığı güvenli ve uygun fiyatlı enerjiye ulaşım sağlanmalıdır. Akıllı şebekeler, karbon yakalama, enerji depolama gibi yenilikçi teknolojiler ve altyapılar kullanılmalıdır.

-Döngüsel Bir Ekonomi için Endüstriyi Harekete Geçirmek

Ürün ve işlevi hakkında detaylı analiz yapılmalı, hammadde ve enerji sarfiyatı yaşam döngüsü boyunca azaltmalı ve geri kazanılabilecek materyal seçimleri yapılmalıdır.

-Binaları Yenilemek ve Restore Etmek

Enerji verimliliği ve uygun maliyetin üstesinden gelmek için kamu ve özel nitelikli binalarda "yenileme dalgasına" girilmelidir. Binaların tasarımında döngüsel ekonominin ihtiyaçları ile uyumlu olması ve dijitalleşmenin artması sağlanmalıdır.

-Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşıma Geçişi Hızlandırmak

Karbon nötr olma hedefi için ulaşımdan kaynaklanan emisyonların 2050 yılına kadar %90 azaltılması gerekmektedir.

Çoklu taşımacılık yapılmalı, karayolu ile yapılan yük taşımacılığının %75'inin demiryoluna ve su yollarına kayması gerekmektedir.

-'Tarladan Sofraya' Adil, Sağlıklı ve Çevre Dostu Gıda Sistemi

İlgili AB çevre standartlarına uymayan ithal gıda, AB pazarına girememektedir. Ürünler eko-etiketli olmalı, suni gübrelerin ve antibiyotiklerin kullanımı önemli oranda azaltılması için kararlılık gösterilmelidir.

-Ekosistemleri ve Biyoçeşitlliği Korumak ve Eski Haline Getirmek

Biyoçeşitlilik stratejisi, istenen hedeflere ulaşmak için spesifik önlemler belirleyecektir. AB sağlıklı bir çevreye ulaşmak için ormanlık alanları genişletmelidir.

-Toksik İçermeyen Bir Çevre

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına doğal işlevleri geri kazandırılmalıdır. Göller, nehirler, sulak alanlar ve haliçlerdeki biyoçeşitliliği korumak, eski haline getirmek ve aynı zamanda sellerden kaynaklanan kirliliği önlemek ve sınırlandırmak için de gereklidir.

Hedefe Ulaşmak İçin Gerekli Yatırım…

Yatırımın büyüklüğü hem kamu hem de özel sektörü harekete geçirmeyi gerektirmektedir. Komisyon, ek finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı oluşturacaktır. Bu plan sürdürülebilir yatırımları desteklemeye yönelik finansmanı ve teklifleri; geliştirilmiş, etkinleştirici ve yeşil yatırımların önünü açan bir çerçeve yaratmak için kaynaştıracaktır.

Avrupa İklim Paktı, halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve hedeflere yönelik çalışmalarda halkın da ortak olabilmesi için çalışacaktır.

Mutabakatın kriterlerine uymayanlar AB'ne ürün sokamayacaktır. Bu durum şirketlerin ihracat faaliyetlerinin sonlanmasına neden olabilir.

İhracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine yapan Türkiye için kapsamlı bir düzenleme birincil gündem maddesi olmalıdır. Hızlı adımlar atmalı, daha az emisyon üreten enerji kaynakları kullanımı sağlanmalıdır.

Akıllı ve yeşil bir dönüşümün gerçekleştirilmesi geleceğin dünyasında sağlam bir yer edinebilmek için şarttır.

Tüm Blog Yazıları

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81